شماره جاری: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-147 

2. نقد و بررسی ترجمه‎ ی قرآن آیت‎ اللّه صادقی تهرانی

صفحه 23-47

محمد علی رضایی کرمانی نسب پور؛ حسین براتی


3. استجابت دعا در آیینه قرآن و عترت

صفحه 49-66

محمد حسن وکیلی؛ محمد دانشنهاد