جایگاه و نقش ایمان در تربیت فطری و موانع آن با نظر به آیات و روایات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد سطح عالی(خارج) حوزه علمیه قم و خراسان

2 دکترای تخصّصی علوم قرآن و حدیث و مدرّس دانشگاه امام رضا علیه السلام مشهد مقدّس

چکیده

پرداختن به تربیت فطری و مؤلّفه ‌های آن، به جهت جایگاه ارزشمند آن در تمام ادیان ابراهیمی، ضروری به نظر می‌رسد؛ از همین رو در مقاله‎ حاضر، بعد از معرّفی فطرت و بیان تمایز آن با مفاهیم مشابهی چون طبیعت، غریزه و نفس؛ به تبیین نقش مهمّ توحید و ایمان، در باروری فطرت پرداخته شده و در راستای کاربردی نمودن مبانی نظری بیان‎شده، مؤلّفه‌ های مهمّ تربیت دینی ـ فطری، بر مبنای روایات ائمّه علیهم السلام، بیان شده است. مؤلّفه‌ های دین‎ داری، همان‌ مطالباتی است که فطرت و سرشت خاصّ انسانی، از آدمی دارد. مهم‎ترین موانع شکوفایی فطرت نیز غفلت و دنیاگرایی است که نه تنها آفت زندگی دین ‎مداران ادیان الهی محسوب می‎ شود بلکه تمام جوامع بشری را نیز تهدید می‌ نماید.

کلیدواژه‌ها