درباره نشریه

با آغاز روند تحولی حوزه علمیه خراسان در سال‌های اخیر و دستور مدیر این حوزه، حضرت آیت الله سید مصباح عاملی (حفظه الله) مبنی بر ورود تخصصی به عرصه علوم و معارف مورد نیاز، طراحی و اجرای رشته تخصصی تفسیر و قرآن کریم و نیز ایجاد بستر مناسب در راستای تربیت پژوهشگران متخصص و توانمند در حوزه قرآن کریم، در دستور کار این حوزه مقدسه قرار گرفت. یکی از اقدامات معاونت پژوهش حوزه علیه خراسان در این خصوص، طرح تولید و انتشار دو فصلنامه های تخصصی، با مشارکت اساتید، صاحب نظران و پژوهشگران حوزه های مختلف علوم حوزوی است که مورد استقبال جامعه اساتید و طلاب قرار گرفته است.


در این میان، دوفصلنامه « آموزه‌های قرآن و عترت» با هدف پذیرش و انتشار مقالات علمی به‌روز و ارزشمند مرتبط با علوم و معارف قرآن کریم، توسط معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان راه‌اندازی گردیده و مجوزهای لازم را از نهادهای مربوط، اخذ نموده است. این دوفصلنامه که با همکاری مدرسه تخصصی قرآن و عترت، به عنوان مرکز تخصصی فعال در خصوص تفسیر و علوم قرآن کریم، منتشر می‌گردد، آمادگی دریافت، ارزیابی، و انتشار مقالات تخصصی اساتید، فضلاء و پژوهشگران محترم را فراهم آورده است.