اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

حجت الاسلام روح الله سعیدی فاضل

استاد تفسیر و علوم قرآنی حوزه علمیه خراسان

sadfclk.com


دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث

استاد تفسیر و علوم قرآنی حوزه علمیه خراسان

مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات نستوه

مربی دوره های تدبر در قرآن

مدرس دوره های مختلف تخصصی در زمینه انحرافات اعتقادی

طراح نرم افزار های مختلف اسلامی در زمینه های انحرافات اعتقادی، قرآنی، سیاسی و...