اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

حجت الاسلام دکترمحمد حسن نقی زاده

استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

naghizadehum.ac.ir


استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر گروه علمی کلام اسلامی مدرسه عالی نواب

استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

راهنمایی بیش از 60 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

چاپ بیش از 50 مقاله در مجلات علمی و پژوهشی داخلی و خارجی