اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

حجت الاسلام دکتر علی شیخ زاده

استاد حوزه ودانشگاه

svdfclk.com


مسئول نشر نینوا

مسئول موسسه الهادی

مسئول تشکل مرکزی جامعه روحانیت امامیه

استاد دروس تخصصی تفسیر وتدبر